Nowoczesne nauczanie

Skuteczna nauka wykorzystująca nowe technologie. Sprawdź plansze interaktywne stworzone przez WSiP!

Witaj we współczesnej klasie

 • Uniwersalny materiał edukacyjny

  Plansze rozszerzają i pogłębiają zagadnienia prezentowane w podręcznikach, a także wprowadzają nowe, atrakcyjne treści.

 • Materiał na wszystkie lata nauki

  Interaktywne plansze przedmiotowe to doskonały sposób na przyswojenie i zrozumienie najtrudniejszych tematów zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego.

 • Grafika wspierająca dydaktykę

  Wyselekcjonowane przez zespół redaktorów materiały audio i wideo, ilustracje oraz tabele zapewniają najwyższą jakość dydaktyczną.

 • Zgodne z wymaganiami MEN

  Każda plansza obejmuje materiał przekrojowy z kilku lekcji. Zakres tematyczny jest spójny z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.

 • Lepszy kontakt z uczniem

  Aktywizacja całej klasy i urozmaicenie zajęć dzięki ćwiczeniom sprawdzającym wiedzę nabytą po zrealizowaniu każdego tematu.

 • Czytelna struktura treści

  Intuicyjnie ułożone według tematów i działów plansze, pomogą podsumować lub uzupełnić treści pojedynczych tematów lekcyjnych.

 • materiały multimedialne pokazujące w atrakcyjny i zrozumiały sposób trudne zagadnienia

 • zdjęć i grafik wzbogacających nowo poznane treści

 • interaktywnych zadań i ćwiczeń aktywizujących uczniów podczas lekcji powtórzeniowych

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.