Nowoczesne metody nauczania

Nowoczesne metody nauczania, czyli nowy wymiar edukacji

Integralnym elementem świata współczesnego dziecka jest dostęp do nowoczesnych technologii. Z ich pomocą uczniowie wyszukują informacje, zdobywają wiedzę, bawią się. Rolą każdego dorosłego jest czuwanie nad bezpiecznym i świadomym korzystaniem przez dziecko z takich narzędzi. Z drugiej strony, postęp technologiczny to dobrodziejstwo, które pozwala nauczycielowi na zbliżenie się do uczniów, stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia, nowoczesne metody nauczania, a w konsekwencji – skuteczniejsze nauczanie.

Nowoczesna szkoła to miejsce, gdzie uczniowie realizują program edukacyjny nie tylko z papierowym podręcznikiem. Z badań wynika, że aż 94% nauczycieli korzysta w codziennej pracy ze sprzętu informatycznego, takiego jak komputer stacjonarny, laptop, rzutnik multimedialny i tablica interaktywna. W tej grupie 65% nauczycieli korzysta z pomocy multimedialnych taki jak multibook lub plansze interaktywne.

Elektroniczne narzędzia dydaktyczne pomagają skupić uwagę uczniów, włączyć ich do pracy nad omawianym zagadnieniem, sprawić, że nauka jest równocześnie wspaniałą zabawą.

Lekcja z udziałem multibooka, czy aplikacji takich jak plansze interaktywne to realizacja zaleceń MEN w zakresie nowoczesnej edukacji. Jej nadrzędnym celem jest jednak zaproszenie dzieci do dialogu – nauczyciel staje się przewodnikiem po świecie wiedzy, przekazywanej w sposób angażujący i ciekawy. Wysoka jakość merytoryczna i wyjątkowa szata graficzna pomocy to dodatkowe atuty, sprzyjające dobremu nauczaniu. A brak nudy gwarantują różnorodne zadania interaktywne, animacje, materiał muzyczny i wideo.

Nowoczesne pomoce edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli głównie przy użyciu sprzętu multimedialnego. W 2014 r. 90% polskich placówek miało na wyposażeniu sprzęt informatyczny – taki jak komputer, tablica multimedialna i projektor. Badania wyraźnie wskazują na rosnący odsetek pedagogów, sięgających po te rozwiązania, rośnie też jakość produktów. Możliwe jest to między innymi dzięki budżetom z programów rządowych i wsparciu funduszy unijnych, które od 2006 r. dofinansowują zakup sprzętów informatycznych w szkołach.

Możliwości, jakie daje praca z tymi urządzeniami są ogromne! Ich wszechstronne zastosowanie, w połączeniu z metodami aktywizującymi, jakie proponują nowoczesne metody nauczania typu multibook i plansze interaktywne, stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla nauczyciela.